Vibrohub logo
Friedrich
Friedrichlogo

DFP 500-6 RVS

: Friedrich

:

: Foot

: 6

: 3

: AC

: 50

: 27420 N

: 1900 W

: 150 kg

Friedrichlogo

F(HE) 95-6-2.2

: Friedrich

:

: Foot

: 6

: 3

: AC

: 60

: 7510 N

: 550 W

: 50 kg

Friedrichlogo

FHG 3000-6-8,9

: Friedrich

:

: Foot

: splitCovers

: 6

: 3

: AC

: 50

: 158000 N

: 7500 W

: 536 kg

Friedrichlogo

BFPZ 201-6 RVS

: Friedrich

:

: Foot

: 6

: 3

: AC

: 60

: 15800 N

: 500 W

: 69 kg

Friedrichlogo

GLN 2000-8

: Friedrich

:

: Foot

: 8

: 3

: AC

: 50

: 61690 N

: 4000 W

: 397 kg

Friedrichlogo

FHG 680-6-3,4

: Friedrich

:

: Foot

: splitCovers

: 6

: 3

: AC

: 50

: 35800 N

: 1700 W

: 155 kg

Friedrichlogo

HN 1000-4

: Friedrich

:

: Foot

: 4

: 3

: AC

: 50

: 123380 N

: 8000 W

: 445 kg

Friedrichlogo

CFP 350-6 RVS

: Friedrich

:

: Foot

: 6

: 3

: AC

: 50

: 19200 N

: 1200 W

: 108 kg

+380 67 628 22 28

info@vibrohub.com